Μετανάστευση στις ΗΠΑ – Μέρος 2ο: Ειδικά

Στο 1ο μέρος είδαμε τις 4 βασικές οδούς μετανάστευσης στις ΗΠΑ: κλήρωση, πρόσκληση από συγγενείς α’ βαθμού, εργοδοσία, και σπουδές. Κατά κανόνα η μετανάστευση ξεκινά με μια εργοδοτική θέωρηση (βίζα) H1B. Ο κάτοχος της θεώρησης αυτής μπορεί να κάνει αίτηση για μόνιμη παραμονή (resident alien, δηλαδή πράσινη κάρτα). Η πράσινη κάρτα είναι ισόβια (ή παραδίδεται μόλις ο κάτοχος πολιτογραφηθεί) αλλά πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια — η ανανέωση είναι τυπική και εύκολη. Πρακτικά, οι περισσότεροι κάτοχοι πράσινης κάρτας πολιτογραφούνται πριν χρειαστεί να ανανεώσουν την κάρτα τους. Οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν συμπληρώσει 5ετία μπορούν να πολιτογραφηθούν εύκολα, συμπληρώνοντας μια απλή αίτηση και περνώντας εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας και πολιτικής αγωγής.

Κομβικό σημείο της μεταναστευτικής διαδικασίας είναι η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου (permanent resident ή resident alien, πράσινη κάρτα). Με εξαίρεση τις οικογενειακές μετακλήσεις και τις αιτήσεις ασύλου, πράσινες κάρτες χορηγούνται σε πέντε κατηγορίες αιτούντων. Οι κατηγορίες αυτές απαριθμούνται με βάση την υποπαράγραφο της μεταναστευτικής νομοθεσίας που τις περιγράφει.

   EB1 – εργαζόμενοι προτεραιότητας. 40.000 πράσινες κάρτες δίνονται κάθε χρονο σε μετανάστες με εξαιρετικές ικανότητες στις επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, επιχειρήσεις ή αθλητισμό. Καθώς σε και μετανάστες που είναι εξαιρετικοί καθηγητές ή ερευνητές με τουλάχιστον τριετή εμπειρια διδασκαλίας ή έρευνας και με διεθνή αναγνώριση. Τέλος στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα διοικητικά και εκτελεστικά στελέχη εταιρειών που μετατίθενται στις ΗΠΑ.

EB2 – Άλλες 40.000 πράσινες κάρτες απονέμονται ετησίως σε επαγγελματίες με διδακτορικό ή άλλο μεταπτυχιακό τίτλο ή άτομα διακεκριμένων ικανοτήτων στις επιστήμες, τεχνες ή επιχειρήσεις.

EB3 – Εξειδικευμένοι εργάτες. Για την κατηγορία αυτή απονέμονται 10.000 κάρτες κάθε χρόνο. H κατηγορία αυτή έχει ατονήσει αφού ο χρόνος αναμονής ξεπερνά πλέον τα 5 χρόνια.

EB4 – Ειδική κατηγορία, με 10.000 κάρτες ετησίως για θρησκευτικούς λειτουργούς καθώς και για αλλοδαπούς εργαζόμενους σε αμερικανικές υπηρεσίες.

EB5 – Επενδυτές. Κάθε χρόνο δίνονται 10.000 πράσινες κάρτες σε άτομα που κάνουν μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Για την κατηγορία αυτή απαιτείται επένδυση τουλάχιστον $500.000 που να δημιουργεί 10 θέσεις εργασίες, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές και ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Οι κατηγορίες που αφορούν πιθανούς μετανάστες από την Ελλάδα είναι κυρίως οι EB1 και EB2, και σε δεύτερο βαθμό η EB3.

Για τις περισσότερες κατηγορίες παραπάνω απαιτείται γνωμάτευση του υπουργείου εργασιας (Labor Certification) που να πιστοποιεί πως ο αιτών πράσινη κάρτα δεν στερεί κάποιον πολίτη των ΗΠΑ από την θέση εργασίας που πρόκειται να καταλάβει. Η διαδικασία γνωμάτευσης είναι χρονοβόρα και μπορεί να οδηγήσει σε εξεύρεση αμερικανού πολίτη με παρόμοιες ικανότητες. Σημειώστε πάντως πως σε κάποιες υποπεριπτώσεις της EB2 είναι δυνατον να απαλλαχθεί ο αιτών από την υποχρέωση γνωμάτευσης του υπουργείου εργασίας αν συντρέχουν λόγοι εθνικού συμφέροντος (National Interest Waiver). Η απαλλαγή αυτή εξαρτάται από τις ανάγκες των ΗΠΑ για συγκεκριμένο εργατικό δυναμικό. Είναι μάλλον αναγκαία η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο δικηγόρο που θα γνωρίζει αν είναι δυνατή η συγκεκριμένη απαλλαγή.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας EB1 θεωρούνται πως πληρούν τις προδιαγραφές για National Interest Waiver. Έτσι για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται γνωμάτευση του υπουργείου εργασίας και η χορήγηση της κάρτας είναι πιο γρήγορη (12-18 μήνες). Για την πρώτη υποκατηγορία της EB1, δηλαδή για άτομα «με εξαιρετικές ικανότητες στις επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, επιχειρήσεις ή αθλητισμό», δεν χρειάζεται καν εργοδοτική προσφορά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση αυτοδικαίως. Ως εξαιρετικές ικανότητες η μεταναστευτική υπηρεσία θεωρεί τα διεθνή βραβεία (π.χ. Nobel, Oscar κτλ) και γενικώς τα τεκμήρια διεθνούς αναγνώρισης. Θεωρητικά, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα μπορούσε να ζητήσει πράσινη κάρτα σ’ αυτή την υποκατηγορία, καταθέτοντας την συμπληρωμένη αίτηση στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Για τις άλλες δυο υποκατηγορίες της EB1 καθώς και για τις κατηγορίες EB2 και EB3 είναι απαραίτητη η εργοδοτικη προσφορά. Στην περιπτωση αυτή κάποιοι εργοδότες αναλαμβάνουν και το κόστος για την απόκτηση της πράσινης κάρτας. Άλλοι εργοδότες καλύπτουν τα έξοδα ως ένα ποσό. Μερικοί εργοδότες προτιμούν να προσφέρουν γραμματειακή υποστήριξη αλλά όχι οικονομική. Οι περισσότεροι εργοδότες πάντως αποφεύγουν τους υποψήφιους εργαζομένους με μεταναστευτικές εκκρεμότητες, κυρίως λόγω των περιπλοκων διαδικασιών.

Για την πράσινη κάρτα ειναι απαραίτητη η ιατρική γνωμάτευση (κόστος εξέτασης και πιθανών εμβολιασμών, περίπου $500-$1000).

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πως η μετανάστευση στις ΗΠΑ είναι σχετικά δύσκολη και πως η προσφορότερη οδός είναι μέσω εργοδοτικής βίζας H1B. Είναι απαραίτητη η προσφορά θέσης εργασίας από εταιρεία που έχει την υπομονή και τη διάθεση να αναλάβει τη διαδικασία έκδοσης βίζας. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε υψηλές τεχνολογίες και σε τεχνολογίες αιχμής είναι κατά κανόνα διατεθιμένες να αναλάβουν το ρίσκο και τα έξοδα για να φέρουν έναν καλό εργαζόμενο από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Συνεπώς, άτομα με καλή επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική ευχέρεια στα αγγλικά έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Οι τεχνολογικές εταιρείες που θα χορηγήσουν βίζα H1B θα περάσουν τον υποψήφιο εργαζόμενο απο συνεντεύξεις και δοκιμασίες αξιολόγησεις. Θα κάνουν δύσκολες τεχνικές ερωτήσεις και αναπόφευκτα ο υποψήφιος θα βρεθει κάποια στιγμή να μην γνωρίζει την απάντηση. Η συμπεριφορά του υποψήφιου κάτω από τις συνθήκες αυτές παίζει μεγάλο ρόλο. Άτομα που δεν θα διστάσουν να δείξουν ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από άτομα που θα προσπαθήσουν να μπαλώσουν μια πρόχειρη απάντηση. Κανείς εργοδότης δεν περιμένει από κάποιον υποψήφιο να γνωρίζει τα πάντα. Περιμένουν όμως να γνωρίζετε τις δυνατότητές σας και τα όριά σας.

Μεγάλο ρόλο στις συνεντεύξεις αυτές παίζουν και οι ερωτήσεις κρίσεως· ερωτήσεις δηλαδή που δεν έχουν μόνο μια ορθή απάντηση (δέστε για παράδειγμα την ιστορία με την ερώτηση για τα καλύματα των υπονόμων). Πολλές εταιρείες έχουν ιστοσελίδες με εξαιρετικό υλικό για την προετοιμασία του υποψήφιου (πχ Boston Consulting Group). Ταυτόχρονα όμως πολλές εταιρείες με διάθεση χορήγησης βίζας H1B περιορίζουν τις συνεντεύξεις μόνο για απόφοιτους συγκεκριμένων πανεπιστημίων (μεταξύ των οποίων όμως σπανίως συμπεριλαμβάνονται τα Ελληνικά ΑΕΙ).

Συνέχεια στο 3ο μέρος της σειράς αυτής: ειδικά θέματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ σχετικά με εργοδοσία και άδειες εργασίας.

Print Friendly
Share
 • @ngel

  Θενξ και για το δεύτερο μέρος Λεωνίδα!

 • Pingback: Ενοικιάζεται: Πληροφορίες Εντός « digital-era

 • Pingback: Προτεινόμενη ανάρτηση | Graduate Schemes στη Βρετανία από τον NdN « digital-era

 • Pingback: Μικρά, ενδιαφέροντα, χρήσιμα | oraelladas.gr

 • Pingback: Λίγα λόγια για την καινούρια αρχή στην Αγγλία « digital-era

 • Pingback: Προτεινόμενες αναρτήσεις: Μετανάστευση στις ΗΠΑ « digital-era

 • Pingback: Λίγα λόγια για τα έξοδα στην Αγγλία « digital-era

 • Pingback: Ελλάδα-Αγγλία με οικογένεια μέρος 2 « nation of two plus one

 • Pingback: Ελλάδα – Αγγλία με οικογένεια μέρος 3 « nation of two plus one

 • Pingback: Ελλάδα – Αγγλία με οικογένεια μέρος 4 « nation of two plus one

 • Pingback: Μετανάστευση στις ΗΠΑ – Μέρος 1ο: Γενικά | λ:ηρ

 • Dionisis1982

  αν πασ αμερικη εινε  ευκολο να παντρευτεις και να μεινεις εκει?

  • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

    Πανεύκολο. Οι Αμερικάνες ξεροσταλιάζουν στ’ αεροδρόμια περιμένοντας τις αφίξεις τις Ολυμπιακής.

   • http://www.facebook.com/Lussy4 Lussy Parpova

    ακομα γελαω με την απαντηση

 • Pingback: Λίγα λόγια για τη δουλειά στην Αγγλία « digital-era

 • Pingback: Λίγα λόγια για τα άσχημα στην Αγγλία « digital-era

 • Pingback: Λίγες ερωτήσεις για τη μετακίνηση στην Αγγλία « digital-era

 • kostas

  καλησπερα δεν ξερω αν θα δεις το σχολιο μου παντως θα ηθελα να σε ρωτησω αν γινεται να βγαλω πρασινη καρτα χωρις να εχω οικογενεια η να σπουδαζω και τετοια απλως θελω να εγκατασταθω μονιμα στοις ΗΠΑ ειμαι 18 μολις τελιωσα το σχολειο και δεν σπουδαζω δηλαδη θελω να σε ρωτησω αν γινεται να παω και να βρω ενα απλο διαμερισμα και μια απλη δουλεια πχ υπαλληλος σε καποιο μαγαζι η σερβιορος και γενικα τετοιες δουλειες

  • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

   Ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανταστώ για την περίπτωσή σου, είναι η πράσινη κάρτα μέσω κλήρωσης (για περισσότερες πληροφορίες δες εδω: https://www.dvlottery.state.gov/ Οι πιθανότητες να κερδίσεις έτσι πράσινη κάρτα είναι ελάχιστες.

   Αν έρθεις με τουριστική βίζα και ψάξεις για δουλειά και διαμονή, ίσως να βρεις κάτι. Θα είσαι όμως παράνομος, πράγμα που σημαίνει εκμετάλλευση από εργοδότες (χαμηλότερο μεροκάματο, ανεπαρκή κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κτλ). Κι αν σε πιάσουν το πιθανότερο είναι να σε απελάσουν στην Ελλάδα.

   • kostas

    δηλαδη αν παω στην πρεσβια δεν θα μου επιτρεψουν να βγαλω. επισης πιο παλια που ο κοσμος εφευγε για αμερικη και δεν ειχε γνωσεις πως επερνε την καρτα αν και εχουν αλλαξει τα χρονια    επισης για πιο λογο δεν μπορω να βγαλω ακριβως        σε ευχαριστω για τον χρονο σου παντως

 • Eva

  Καλησπερα και απο εμενα.
  Το εχω καιρο στο μυαλο μου για ΗΠΑ αλλα μεχρι τωρα δεν ειχα ασχοληθει σοβαρα.Ηξερα οτι ειναι εξαιρετικα δυσκολο η μεταναστευση στις ΗΠΑ αλλα τωρα μου μοιαζει πλεον αδυνατο.

  Επειδη βλεπω οτι γνωριζεις πολλα,ειμαι 26 χρονων με πτυχιο φαρμακευτικης απο Ιταλια.Δεν εχω συγγενη στην Αμερικη.Εχεις ιδεα πως ειναι η δουλεια των φαρμακοποιων εκει?Και αν το πτυχιο απο Ιταλια ειναι αρκετο?Ενδιαφερομαι κυριως για Νεα Υορκη.

  Ευχαριστω εκ των προτερων!

  • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

   Στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ, η άδεια για εξάσκηση επαγγέλματος φαρμακοποιού απαιτεί μεταπτυχιακό/επαγγελματικό τίτλο σπουδών, διδακτορικού επιπέδου (πχ, D.Pharm.).

   Η πλειοψηφία των φαρμακοποιών στις ΗΠΑ (γύρω στα 2/3) είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε εμπορικά καταστήματα που διαθέτουν φαρμακείο (πχ, supermarkets). Οι υπόλοιποι εργάζονται ως νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί ή σε εταιρείες προμήθειας χρόνιων φαρμάκων. Αρκετοί εργάζονται σε φαρμακοβιομηχανίες και κάποιοι διατηρούν (ακόμη) ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία όσο πάει και σπανίζουν.

   Ο διάμεσος μισθός ενός φαρμακοποιού στις ΗΠΑ είναι γύρω στις $100,000/έτος.

 • maria

  geia sas thelw na metanasteysw sthn ameriki exw kai dyo paidia poios mporei na me voithisei stelnontas mou plirofories?tha vrw efkola douleia?exw teliwsei pliroforiki sto tee. eyxaristw ek ton proteron

  • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

   Γενικές πληροφορίες περιέχονται στα τρία άρθρα για την μετανάστευση στις ΗΠΑ. Ειδικές πληροφορίες προσπαθώ να προσφέρω όταν μου γίνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις.

  • maria

   Καλησπέρα!.Είμαι 26 ετών.είμαι παντρεμένη
   με 2 παιδιά.θέλω να μεταναστεύσω στην Αμερική.θα ήθελα να προλάβουμε την σχολική χρονιά του παιδιού.
   Σκεύτομαι απλά να κόψω τα εισιτήρια να πάρω τα παιδιά και να φύγω.ή να πάω πρώτα εγώ
   να δω μήπως βρώ καμιά δουλειά και μετά να πάρω τα παιδιά? επίσης θέλω να ρωτήσω η τουριστική
   βίζα πώς βγαίνει? είναι αυτή που βγάζουν στα πρακτορεία όταν κόβεις τα εισιτήρια?είμαι απελπισμένη κάτι πρέπει να κάνω.γιατί ήμαστε άνεργοι και οι δύο με δυο παιδιά δεν τα βγάζουμε πέρα.
   να προσθέσω ότι έχω γνωστούς στη Φλόριντα. οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα την υπηκοότητα.
   και την ξαδέλφη μου στον Καναδά η οποία έχει πάρει την Καναδέζικη υπηκοότητα.Τι με συμβουλεύετε να κάνω?

   • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

    Νομίμως είναι σχεδον απίθανο να μπεις στις ΗΠΑ με πρόθεση να αναζητήσεις εργασία. Αν ταξιδέψεις ως τουρίστρια και στη συνέχεια αναζητήσεις και βρεις εργασία, θα έχεις παρανομήσει. Οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά οδυνηρές (απέλαση, απαγόρευση εισόδου στη χώρα κτλ).

    Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες και συμπονώ. Αλλά θα πρέπει να σταθμίσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις τώρα με τις δυσκολίες που θα προκύψουν από την παράνομη εργασία στις ΗΠΑ.

    Όπως έχω γράψει και σε άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια θέση, αν έρθεις με τουριστική βίζα και ψάξεις για δουλειά και διαμονή, ίσως να βρεις κάτι. Θα είσαι όμως παράνομη, πράγμα που σημαίνει εκμετάλλευση από εργοδότες (χαμηλότερο μεροκάματο, ανεπαρκή κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κτλ). Κι αν σε πιάσουν το πιθανότερο είναι να σε απελάσουν στην Ελλάδα.

    Οι γνωστοί σε Florida και Καναδά δεν μπορούν να σε βοηθήσουν μεταναστευτικά. Θα σε φιλοξενήσουν ίσως για λίγο καιρό. Και μπορεί να σε δικτυώσουν με άλλους Έλληνες και τελικά να βρεις μαύρη εργασία. Δίχως τα απαραίτητα δικαιολογητικά όμως δεν θα έχεις ασφάλιση για τα παιδιά. Θα δυσκολευτείς στις συναλλαγές σου με το δημόσιο. Και θα ζεις με τον φόβο της απέλασης που θα έχει τραυματικές συνέπειες για την οικογένειά σου.

    Το ρίσκο δηλαδή είναι μεγάλο. Αν αξίζει να το πάρεις εξαρτάται από τις παρούσες συνθήκες που αντιμετωπίζεις.

    Αν προσπαθήσεις να βγάλεις τουριστική βίζα, επίσης θα δυσκολευτείς αυτό τον καιρό. Οι προξενικές αρχές των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι επιφυλακτικές όταν άνεργοι ή ημι-άνεργοι, με ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία που να τους κρατούν στην Ελλάδα, ζητούν τουριστικές βίζες.

    • maria

     kserw kapoion ton opoion kalese o filos toy ap ton kanada gia douleia kai se 6 mines tha parei kai ti gynaika toy me ta paidia.An paw san toyristria kai vrw mia doyleia den yparxei periptosi na me kalesei o ergodotis kai na epistrepsw kai na kanw thn diadikasia ap thn arxh? sas eyxaristw para poli gia tin bohtheia sas.

     • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

      Η τουριστική βίζα έχει ως προϋποθεση την έλλειψη σκοπιμότητας (πρόθεσης) μετανάστευσης. Συνεπώς αν επιδιώξεις εργασία με τουριστική βίζα, θα παρανομήσεις. Γι αυτό άλλωστε και το προξενείο των ΗΠΑ είναι επιφυλακτικό με τις τουριστικές βίζες σε Έλληνες αυτό τον καιρό. Επειδή πιστεύουν πως πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν πρόθεση να μεταναστεύσουν ακόμη και παρανόμως.

      Για τον Καναδά δεν γνωρίζω πώς έχουν τα πράγματα και δεν μπορώ να σχολιάσω για την περίπτωση που αναφέρεις — ειδικά χωρίς συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες.

      Υποθετικά όμως, ας πούμε πως παίρνεις τουριστική βίζα και έρχεσαι στις ΗΠΑ να αναζητήσεις δουλειά (κάτι, που όπως είμαμε ήδη είναι παράνομο). Έστω λοιπόν πως παίρνεις το ρίσκο της παρανομίας. Τι δουλειά θα αναζητήσεις και πού;

      Μεγάλοι εταιρικοί εργοδότες δεν θα σε προσλάβουν επειδή δεν έχεις άδεια εργασίας. Ένας μικρός εργοδότης μπορεί να πάρει το ρισκο και να σε προσλάβει στη ζούλα. Γιατί να το κάνει; Τι όφελος θα έχει παρανομώντας;

 • Ioanna

  Υπαρχουν σαιτ που ζητανε πτυχιουχους απο ευρωπη για ΗΠΑ?

  • Ioanna

   και αν παρεις πρασινη καρτα για τον καναδα, ειναι πιο ευκολο μετα να περασεις στις ΗΠΑ?

   • http://irakliotis.com λ:ηρ | lgreco

    Δεν γνωρίζω sites που δημοσιεύουν θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν ευρωπαϊκό πτυχίο. Αλλά πολλές θέσεις εργασίας που είναι κατάλληλες για ευρωπαίους και μπορεί να οδηγήσουν σε Η1Β δημοσιεύονται στα εξής sites:

    http://www.linkedin.com και http://www.careerbuilder.com

    Δεν είμαι βέβαιος πως η καναδική πράσινη κάρτα διευκολύνει το πέρασμα στις ΗΠΑ. Αλλά σίγουρα είναι μια καλή αρχή αφού σε φέρνει στη Β. Αμερική.