Αρχή

Καλώς Ήρθατε

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1984.

Σήμερα λειτουργούν 5 ακαδημαϊκά Τμήματα Μηχανικών, τα οποία έχουν θέσει πολύ υψηλούς στόχους. Πρόκειται για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τα οποία υποστηρίζει ακαδημαϊκά το Γενικό Τμήμα, ένα τμήμα βασικών επιστημών.

Εκδηλώσεις

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--