Αρχική σελίδα

Το ΕΔΕΤ

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) παρέχει στην ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης υπερ-υψηλών ταχυτήτων, εξυπηρετώντας όλα τα ΑΕΙ, AΤΕΙ, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας και τα σχολεία, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το δίκτυο ΕΔΕΤ το διαχειρίζεται η ΕΔΕΤ Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου.

Υπηρεσίες

Το ΕΔΕΤ παρέχει στους χρήστες των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας διασύνδεση σε υψηλές ταχύτητες μεταξυ τους και με το Internet. Εκτός από τη βασική υπηρεσία διασύνδεσης, το ΕΔΕΤ αναπτύσσει και κεντρικές υποδομές, που προσδίδουν στο δίκτυο προστιθέμενη αξία και που εξασφαλίζουν στους χρήστες τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφορίας πολυμέσων και χρήσης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.

Συνοπτικά

απεικόνισηδιαγράμματαεπικοινωνία
 παρουσία
 L2L1
υπολογιστικες δικτυακέςεικόνας
ομοσπονδίααποθετήριο Πιθος